Projekt „Taste of Danubian Nature / Chute podunajskej prírody“

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Aktuálne počasie

dnes, nedeľa 18. 8. 2019
33 °C 18 °C
pondelok 19. 8. 30/19 °C
utorok 20. 8. 32/18 °C
streda 21. 8. 25/17 °C

Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
01.08.2019

Obec Čalovec

Kúpna zmluva o prevode vlastníctva p.č.339/12

2 495,65 EUR dvetisícštyristodeväťdesiatpäť 65/100

Obec Čalovec

M.T.

19.07.2019

Zmluva o dielo - Vodozádržné opatrenia v intraviláne obce Čalovec

12/2019

122 048,21 EUR stodvadsaťdvatisíc styridsaťosem Eur a dvadsaťjeden eurocentov

Špeciálne cestné práce KOREKT spol. s.r.o.

Obec Čalovec

11.07.2019

Kúpna zmluva o prev.v.parc.č.91,89/10,89/11

Kúpna zmluva o prev.v.parc.č.91,89/10,89/11

669,70 EUR šesťstošestdesiatdeväť € a 70/100 eurocentov

Obec Čalovec, Obecný úrad Čalovec

K.K.

03.07.2019

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

OPKZP-PO2-SC211-2018-40/04

125 140,28 EUR stodvadsaťpäťtisíc stoštyridsať celých dvadsaťosem stotín eur

Obec Čalovec

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

05.06.2019

Kúpna zmluva na parc.č.2031/18

Kúpna zmluva

1 480,00 EUR tisícštyristoosemdesiat

Obec Čalovec

B.A

30.04.2019

Zmluva o dielo - MŠ

Zmluva o dielo -Zníženie energetickej náročnosti M

433 693,40 EUR štyristotridsaťtritisícšesťstodeväťdesiattri a štyridsať eurocentov

RENOSTAVMAL s.r.o.

Obec Čalovec

30.04.2019

Zmluva č. 149 483

149483

1 400,00 EUR tisícštyristo

Obec Čalovec

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

02.04.2019

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

504,00 EUR štyristodvadsať

INNOVATIVE PROJECT s.r.o.

Obec Čalovec

26.03.2019

Dohoda č.19-14-52A-47

Dohoda č.19-14-52A-47

638,52 EUR šesťstotridsaťosem 52/100

Úrad práce soc.vecí a rodiny Komárno

Obec Čalovec, Obecný úrad Čalovec

11.03.2019

Kúpna zmluva o prevode vlastníctva č.p.1263-43,1263-44,1263-60

Kúpna zmluva o prevode vlastníctva č.p.1263-43,126

3 157,95 EUR tritisícstopäťdesiatsedem 95/100

P.P.

obec Čalovec

06.03.2019

Kúpna zmluva o prevode vlastníctva č.p.1260-7

Kúpna zmluva o prevode vlastníctva č.p.1260-7

536,50 EUR päťstotridsaťšesť

F.P.

obec Čalovec

06.03.2019

Kúpna zmluva o prevode vlastníctva č.p.124/3

Kúpna zmluva o prevode vlastníctva č.p.124/3

407,00 EUR štyristosedem

B.E.,B.Ž.,B.D.,

obec Čalovec

07.02.2019

Dohoda č.19/14/50j/5

Dohoda č.19/14/50j/5

12 636,00 EUR dvanásťtisícšesťstotridsaťšesť

Úrad práce soc.vecí a rodiny Komárno

Obec Čalovec, Obecný úrad Čalovec

30.01.2019

Dodatok č.1 k Dohode č.18-14-50j-33

Dodatok č.1 k Dohode č.18-14-50j-33

0,00 EUR

Obec Čalovec, Obecný úrad Čalovec

Úrad práce soc.vecí a rodiny Komárno

21.01.2019

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP č.KŽP-PO4-SC431-2017-19/G191

KŽP-PO4-SC431-2017-19/G191

Neuvedené

Obec Čalovec

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

04.01.2019

Rámcová dohoda o podmienkach prevádzkovania miestneho systému triedeného zberu komunálnych odpadov

ZNR111120187

Neuvedené

Obec Čalovec

ENVI-PAK, a.s.

31.12.2018

Zmluva o poskytovaní právnych služieb

Zmluva o poskytovaní právnych služieb

50,00 EUR päťdesiat

Obec Čalovec, Obecný úrad Čalovec

JUDr. Andrea Szabóová, advokátka

11.12.2018

Kúpna zmluva o prevode vlastníctva č.p.2031/5

Kúpna zmluva o prevode vlastníctva č.p.2031/5

1 480,00 EUR tisícštyristoosemdesiat

Obec Čalovec, Obecný úrad Čalovec

Okuliar Štefan a manž.Oľga

26.10.2018

Dohoda

Dohoda č.18/14/50j/33

5 832,00 EUR päťtisícosemstotridsaťdva

Obec Čalovec

Úrad práce soc.vecí a rodiny Komárno

23.10.2018

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 4.7.2018

Dodatok č. 1

13 520,00 EUR trinásť tisíc päťstodvadsať

Obec Čalovec

EPIC Partner a.s.

22.10.2018

Mandátna zmluva na výkon stavebného dozoru

Mandátna zmluva

8 640,00 EUR osemtisíc šesťstoštyridsať

STAVAK s.r.o.

Obec Čalovec

22.10.2018

Kúpna zmluva o prevode vlastníctva č.p.2031/8,7,6,5,4,3

Kúpna zmluva o prevode vlastníctva č.p.2031-8,7,6,

8 880,00 EUR osemtisícosemstoosemdesiat

obec Čalovec

Jozef Gyurcsy

05.10.2018

Dohoda o ukončení Zmluvy o dielo

Dohoda o ukončení Zmluvy o dielo

Neuvedené

RENOSTAVMAL s.r.o.

Obec Čalovec

15.08.2018

Kúpna zmluva o prevode vlastníctva č.p.1260/49

Kúpna zmluva o prevode vlastníctva č.p.1260/49

3 222,70 EUR tritisícdvestodvadsaťdva eur a 70/100 eurocentov

Obec Čalovec

Peter Farkas

27.07.2018

Zmluva o združenej dodávky elektriny č.704819-byt.č.418/10

Zmluva o združenej dodávky elektriny č.704819-byt.

27,00 EUR dvadsaťsedem

Obec Čalovec

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: